Nevrologiske sykdommer

Lukkemuskelens funksjon styres av nerver som kommer ut fra ryggmargen. Noen sykdommer gir skade på disse nervene, og kan gi plager i form av opstipasjon (forstoppelse) eller manglende kontroll på avføring og urin. Andre tilstander slik som Multippel sklerose, Parkinson og hjerneslag skyldes skader i sentralnervesystemet, kan også påvirke tarmens bevegelsesmønster og lukkemuskelfunksjonen. Diabetes kan over tid også gi slike plager.

På bildet nedenfor kan du se hvor man får skade ved de ulike sykdommene.

Illustrasjon av hjernen og nervene og deres sammenheng med tarmen
Oversikt over nevrologiske tilstander som kan påvirke tarmens bevegelsesmønster og lukkemuskelfunksjon.