Normalfunksjon

Tarmens oppbygging

Magetarmkanalen begynner ved munnhulen og slutter ved endetarmsåpningen. Den består av munnhule, spiserør, magesekk, tolvfingertarm, tynntarm, tykktarm, endetarm og analkanalen med dens lukkemuskler. Tykktarm og endetarm ivaretar en veldig vesentlig rolle for normal funksjon. Tarmen består av slimhinne samt to ytre muskellag.

Tarmens bevegelsesmønster reguleres av tarmens eget nervesystem, sirkulerende hormoner i blodet samt nerveimpulser fra hjerne og ryggmarg. Alt i alt er bevegelsesmønsteret et komplekst resultat av alle disse faktorer. Endring i denne balansen vil kunne føre til funksjonsforstyrrelser, for eksempel analinkontinens, forstoppelse og tømmingsproblemer. 

Illustrasjon av en kvinne som viser plassering av de indre organene, samt stor illustrasjon av tykktarm
Illustrasjon av mage-tarmkanalens oppbygning. Til høyre vises utsnitt av tykktarm og lukkemusklene.
Kontinensmekanisme 

Å være kontinent innebærer å ha kontroll på avføring og tarmluft. Kontinensmekanismen innebærer et samspill av mange faktorer. Koordinasjon av tykktarmen, endetarmen, bekkenbunnen og analkanalen er vesentlig. I tillegg er intakte kognitive funksjoner, evne til forflytning samt tilgang til toalettfasiliteter avgjørende. 

Illustrasjon av et bekken sett ovenfra med tekst og piler som viser hvor bekkenbunnen, endetarmen, skjeden og urinrøret er plassert
Illustrasjonen viser bekkenbunnens plassering nederst i bekkenet med åpning av endetarm, skjede og urinrør, sett ovenfra.

Nede i bekkenet ligger bekkenbunnen som danner en muskulært gulv ved hjelp av en stor slynge-/hesteskoformet muskelplate. Muskelen er festet baktil i korsbenet og halebenet og i bekkenets sideflater og lukkes fortil mot fremre bekkenben med en tverrgående muskeplate. Endetarmen samt urinrør (og skjede hos kvinner) passerer igjennom dette gulvet som en trakt, via spalting i muskelplaten. 

Avføringslekkasje (analinkontinens)

Avføringslekkasje innebærer ufrivillig lekkasje for fast eller flytende avføring og manglende evne til å utsette trang. Om det i tillegg forekommer lekkasje for luft, kalles tilstanden analinkontinens, som kan oppleves som en like plagsom tilstand. 

Funksjonsforstyrrelse som fører til analinkontinens kan være skade på analkanalens lukkemuskler, for eksempel i forbindelse med fødselsskader eller kirurgi. Andre årsaker kan være betennelse i endetarmens slimhinne som ved for eksempel inflammatorisk tarmsykdom. Analinkontinens sees også i forbindelse med andre tilstander som nevrologiske sykdommer, ryggmargsskade, diabetes mellitus, som bivirkning til medikamenter og medfødte misdannelser. 

Tarmtømming (defekasjon)

En normal tarmtømming er et samspill mellom ikke-viljestyrte og viljestyrte prosesser. Dette samspillet er komplekst og deler av selve mekanismen er ikke fullstendig kartlagt. I forbindelse med måltid igangsettes en massebevegelse i tykktarmen, avføring passerer fra tykktarmen og ned i endetarmen. Denne mekanismen sender nervesignaler til analkanalens lukkemuskler, primært til den ytre lukkemuskelen og bekkenbunnen som trekker seg sammen inntil en har kommet frem til toalettet. Deretter skjer en avslapning av både ytre- og indre lukkemuskel og tømmingen kan skje.

Illustrasjon fra fremsiden av et bekken, som viser med streker plassering av rektum, bekkenbunn, puborektalis slynge, samt ytre og indre lukkemuskel

Skjematisk illustrasjon av bekkenbunnen sett forfra. Illustrasjonen viser nedre del av endetarm, bekkenbunnen samt analkanalen med tilhørende indre- og ytre lukkemuskel.

Illustrasjon fra siden av et bekken, som viser med streker plassering av puborektalis slynge, samt ytre og indre lukkemuskel

Skjematisk illustrasjon av bekkenbunnen sett fra siden. Illustrasjonen viser nedre del av endetarm, haleben og korsben samt analkanalen med tilhørende indre- og ytre lukkemuskel.