Ressurser

Her finner du lenker til relevante nettsider som kan gi deg mer informasjon om avføringslekkasje og hjelpe deg å komme i kontakt med andre som har de samme problemene

Snu mobilen på siden for å se hele tabellen.

 
RESSURSLENKE
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB)

Hjemmeside

Facebook

Norilco. Norsk forening for stomi, reservoar og mage-tarmkreft. Hjemmeside
NOFUS. Interesseorganisasjon for barn og voksne som har sykdommer i urinveiene og ufrivillig lekkasje av urin- og/eller avføring.

Hjemmeside

Facebook

Aktuelle skjema

Instruksjonsfilm om Avføringslekkasje. Filmen er for pasienter og pårørende. Utviklet av Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus, Helse Sør-Øst. (Dersom du opplever problemer med å komme inn på siden via Explorer, kan det hjelpe å bytte til Chrome nettleser)Instruksjonsfilm
Instruksjonsfilm om bekkenbunnstrening. Utviklet av Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus, Helse Sør-Øst. (Dersom du opplever problemer med å komme inn på siden via Explorer, kan det hjelpe å bytte til Chrome nettleser)Instruksjonsfilm
Filminstruksjoner i opptrening av bekkenbunn for menn. E-læringskurs i 4 deler utviklet av St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF.Instruksjonsfilmer
Faglige retningslinjer for utredning og konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser (NKIB).Gå til veileder
Pasientinformasjon fra UNN. Tiltak som kan hjelpe ved lekkasje, forstoppelse og tømmingsproblemer for avføring.Pasientinformasjon
Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse.  Oversikt over behandlere Behandler oversikt
Informasjonsbrosjyre om sakral nervemodulering. Interstim-behandling for problemer med tarmkontroll, en pasientveiledning. Medtronic. Brosjyre
Norsk MS-veileder. Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS) har utarbeidet en norsk veileder om MS. Denne veilederen har en egen del som omhandler blær- og tarmforstyrrelser.

Hjemmeside

Tarmforstyrrelser

Norsk Helseinformatikk. Informasjonsfilm om hva som skjer ved avføringsinkontinens, årsaker og symptomer.

Informasjonsfilm

Nikola.nu. Svensk nettside utviklet av et faglig nettverk. Siden er laget for pasienter og helsepersonell som møter pasienter med blære-og tarmdysfunksjoner.Hjemmeside
Folkehelseinstituttet. Informasjon om Medisinsk fødselsregister som gir oversikt over alle fødsler i Norge, og tilrettelegger data for forskning og helseanalyser.

Medisinsk fødselsregister

Backenbottenutbildning. Svensk utdanningsprogram for økt kunnskap innen svensk forløsningsomsorg om forløsningens påvirkning på bekkenbunnsstrukturene.Hjemmeside
Hvordan tarmen fungerer. Instruksjonsfilm om tarmens funksjon, utarbeidet av ColoplastInformasjonsfilm