Test deg selv

St. Marks Hospital i England er et sykehus som over lengre tid og med gode resultater har jobbet med mennesker med problemer i bekkenbunnen. De har laget et skjema som kan brukes på alle med analinkontinens for å få en pekepinn på hvordan problemene er.

Det er svært viktig å påpeke at denne testen er et verktøy for helsepersonell, og for å få den korrekt skal det gjøres i samarbeid med erfarent helsepersonell. Det eksisterer per i dag ingen grenseverdi som sier noe om hvor plaget du er, men scoringsskjemaet angir en grad av lekkasje og benyttes til å evaluere endring over tid. 0 tilsvarer ingen lekkasjeplager, mens 24 er fullstendig lekkasje. 

Husk: Det skal kun tas hensyn til de 4 siste ukene når man fyller ut testen.

St. Marks test

Gjør de valgene under som passer din situasjon for å ta St. Mark-testen. Du kan skrive ut arket og ta med til din lege.

Ingen av feltene du fyller inn blir lagret på nettstedet.

Navn Fødselsdato Dato
  Aldri Sjelden Av og til Ukentlig Daglig
Aldri: Ingen tilfeller de siste fire ukene
Sjelden: 1 tilfelle de siste fire ukene
Av og til: Mer enn 1 tilfelle de siste fire ukene, men mindre enn 1 tilfelle i uka
Ukentlig: 1 eller flere tilfeller i uka, men mindre enn 1 tilfelle per dag
Daglig: 1 eller flere tilfeller pr dag
Lekkasje av fast avføring 0 1 2 3 4
Lekkasje av flytende avføring 0 1 2 3 4
Lekkasje av luft 0 1 2 3 4
Endring av livsstil 0 1 2 3 4
  Nei Ja
Behov for å bruke bind eller propp pga lekkasje av avføring 0 2
Bruk av forstoppelsesmedikamenter 0 2
Manglende evne til å utsette avføring i 15 minutter 0 4