Utredning

"Jeg har hatt lekkasjer i 30 år. Jeg startet i grunnen tidlig med å gå til legen med problemet, men fikk beskjed om at det ikke var noe å gjøre, og dro hjem med resept på bind. Etter å ha vært fire ganger hos legen, fikk jeg resept på antidepressiva, og fortsatt ingen hjelp. Jeg har isolert meg i 30 år, og de andre i bygda synes nok jeg er litt rar, men i virkeligheten kan jeg ikke gå noen steder fordi jeg lekker hele tiden."
Kvinne, 70 år

For å få best mulig hjelp for inkontinens, må det gjennomføres en grundig utredning av problemene dine. Utredningen tar sikte på å avdekke årsaken til lekkasjeplagene, og en grundig gjennomgang av sykehistorien din er essensiell. Sentrale spørsmål i denne kartleggingen vil være: Når og i hvilken sammenheng startet lekkasjene? Hvor ofte og hvor mye lekker du?

Bilde av eldre dame som kikker litt misfornøyd til siden

Utredningen starter med at du kartlegger dine egne plager i en periode, før du bestiller time hos fastlegen. Benytt gjerne en avføringsdagbok for å beskrive plagene og hvordan de påvirker hverdagen. Om nødvendig sender fastlegen deg videre til en spesialist.

Mange med avføringslekkasje har også plager med urinlekkasje og det er viktig at du forteller om dette til behandler. 

Aktuelle og nyttige skjema utarbeidet av Nofus.