Forskning

Her finnes en samlet oversikt over pågående forskning, innovasjonsprosjekter samt publikasjoner. Oversikten er innhentet av Forskernettverket ved Nasjonal kompetanasetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB).  Mer informasjon om forskernettverket finnes på hjemmesiden til NKIB.