Veiledere

Snu mobilen på siden for å se hele tabellen.

VEILEDERKILDELENKE
Faglige retningslinjer for utredning og konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelserNKIB/HelsebiblioteketGå til veileder
Consensus statement on bladder training and bowel trainingICS.org Gå til publikasjon
Henvisningsveiledning UNNUNNGå til veileder
Forebygging av analinkontinens i barselperiodenUNNGå til veileder
Veileder i gynekologi – Veileder i fødselshjelp 2020Norsk gynekologisk foreningGå til veileder
Veileder i gynekologi – Perinealskade og anal sfinkterskade ved fødselNorsk gynekologisk foreningGå til veileder
Utredning og behandling av urininkontinens med antatt gynekologisk årsak, for allmennpraktikere og privatpraktiserende gynekologerNorsk gynekologisk foreningGå til veileder
Veileder i gynekologi – Vulvodyni/Vestibulodyni (Kroniske smertetilstander i vulva) 2015Norsk gynekologisk foreningGå til veileder
Barn og voksne med ryggmargsbrokkNasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS)Gå til veiledere
Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjonerFolkehelseinstituttetGå til veileder
Norsk MS-veileder. Veilederen tar sikte på å samle relevant og faglig informasjon for helsepersonell, de som har MS, og deres pårørende. I veilederen er det blant annet behandlingsforløp for ulike problemstillinger som personer med MS kan møte, og det arbeides med flere behandlingsforløp. Forløpene gjør det lettere for brukerne å se hva som er mulige «veier videre» for det aktuelle problemet.Nasjonal kompetansetjeneste for multippel skleroseGå til veileder
Veileder for behandlingsforløp ved blære-og tarmforstyrrelser, del av MS-veileder.Helse BergenGå til veileder

Bekkenbunnstrening for menn som har gjennomgått robotassistert laparoskopisk prostatectomi (RALP).

En veileder for fysioterapeuter, uroterapeuter og andre helseprofesjoner som informerer og instruerer pasienter som skal eller har fått utført RALP-operasjon om bekkenbunnstrening. Utviklet ved Helse Bergen.

Helsebiblioteket.no Gå til veileder
Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)
Strategi fra Helse-og omsorgsdepartementet.
Helse-og omsorgsdepartementet Gå til strategiplan
Oppslagsverk for helsepersonell som jobber med prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner og annen tematikk innenfor seksuell og reproduktiv helse.Sexogsamfunn.noeMetodebok for seksuell helse