Behandling

"Jeg har forsøkt mange forskjellige behandlinger både medisiner, operasjoner og fysioterapi uten at det har gitt meg noen varig effekt."
Kvinne, 53 år
Helhetlig tilnærming

Smerter påvirker hele kroppen, inkludert våre tanker og følelser. Depresjon, uro, engstelse og søvnproblemer er vanlige ved langvarig smerte og kan forsterke smerteopplevelsen.

Ved langvarige smerter skjer det endringer i nervesystemet, både i hjernen og i det smertefulle området. 

Bilde av flere kvinner som ligger på treningsmatter og slapper av med øynene igjen og hendene på magen

Disse forandringene i nervesystemet kan normaliseres gjennom ulike tilnærminger. Å lære å påvirke tanker og væremåte vil kunne dempe blant annet bekymring og stress. Stress virker ofte forsterkende på smertene og kan reduseres ved en rekke ulike teknikker. Mange finner hjelp til å bli bevisst egne mekanismer, komme bedre i kontakt med seg selv og egen kropp og dens reaksjonsmåter gjennom blant annet fysioterapi, mindfulness, yoga, meditasjon og samtaleterapi.

Illustrasjon av en kvinne som ligger på rygg og slapper av
Illustrasjon av en person som sitter i lotusstilling
Illustrasjon av en person som sover i en seng
Fysioterapi

Å leve med langvarige smerter påvirker alle deler av livet. Ofte har pasienter med smerter i kroppen muskelspenninger og bundet pust (anspent pust). Mange er ikke er klar over sine muskelspenninger og at disse kan være en medvirkende årsak til smertene. Å behandle muskel- og skjelettsystemet er derfor en viktig del av behandlingen av langvarige underlivssmerter. Lege kan skrive ut rekvisisjon til fysioterapi.

Undersøkelsen kan være konsentrert rundt bekkenområdet, men vil som regel ta for seg flere deler av kroppen. Ut fra ulike funn i undersøkelsen vil du tilbys forskjellig type behandling. Det kan være aktuelt å starte opp individuell behandling hos fysioterapeut eller du kan henvises videre til gruppebehandling der det er tilgjengelig. Her vil komme oppdatert oversikt over fysioterapeuter med kompetanse på behandling av langvarige underlivssmerter

Mål og tiltak ved fysioterapi

Fysioterapeuten gir det som kalles konservativ behandling som har som mål:

  • Å øke kroppskontakt
  • Regulere spenninger
  • Bedre funksjon

Tiltak kan bestå av:

Du kan finne ut mer om behandling med elektrostimulering og biofeedback samt hvilke apparater som brukes her

Behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten i Norge rettet mot langvarige underlivssmerter
  • Behandlingstilbud ved Vulvaklinikken på St.Olavs 
  • Behandlingstilbud ved Vulvaklinikken ved Olso Universitetssykehus
  • Ved Universitetssykehuset Nord-Norge finnes et tilbud med gruppebehandling for pasienter med underlivssmerter med somatokognitiv terapi (PUST)

Ved de fleste helseforetak er det smerteklinikker som behandler langvarige smertetilstander.

Medikamenter
"Smertestillende medisiner ga effekt i starten, men virker ikke like godt nå lenger."
Mann, 58 år

Smertestillende medikamenter er en midlertidig løsning for symptomlette. Antiepilektikum, antidepressiva eller lokal anestesi, som botox/marcain, kan brukes for å bryte smertesignaler i et smertesensitivt område. Alle medikamenter kan ha bivirkninger. Dette gjelder spesielt opiater som kan være vanedannende. Legen din vil hjelpe deg å kombinere medikamenter og veilede deg i bruk som virker mest hensiktsmessig.

Operasjon

I enkelte tilfeller vil operasjon være aktuelt for utredning og/eller behandling av smertefulle tilstander. Dersom det ved utredning påvises organisk sykdom som kan bedres med operasjon, kan dette være aktuelt. Det kan imidlertid være vanskelig å finne en klar årsak til smertene. Både klinisk erfaring og forskning viser at operasjon ved langvarige underlivssmerter ikke nødvendigvis gir smertelindring. Det er anbefalt å forsøke konservativ (ikke kirurgisk) behandling først. All operasjon kan potensielt gi ikke-vendbare problemer som arrvev og mulige utvidede smerter.

Forventninger til behandling
"Botox hjalp meg ved å gi meg en pause fra smertene. Når jeg også fikk jobbet med å lære meg å gi slipp på spenninger i underlivet ble smertene borte mer permanent."
Kvinne, 38 år

Behandling av langvarige underlivssmerter er en langsom prosess som kan innebære flere former for behandling. Det kan også være at smertene ikke blir helt borte. Vellykket behandling kan bety en såpass stor reduksjon av dine smerter at du kan finne tilbake til en god og verdifull hverdag.