Referanser

Aktuelle fagartikler

  • L. Getz, A.L.K E Ulvestad. (2011) Menneskets biologi – mettet med erfaring. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening131:683-7.
  • Brodal, P. (2005) Smertens nevrobiologi. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 125 (17), 2370-2373.
  • Butler, David S. Explain pain. Noigroup Publ. Adelaid 2003.
  • International Pelvic Pain Society har flere Pasientbrosjyrer
  • Van Kerrebroeck P. Urologia. (2016) Understanding the pelvic pain mechanism is key to find an adequate therapeutic approach. Urologia. 2016 Jun 25;83 Suppl 1:2-4. doi: 10.5301/uro.5000183. Epub 2016 Jun 23.
     
  • Smertefull blære Utredning og behandling av smertefull blære/IC av urolog Tore-Erik Sand, Ahus og Bekkensenteret.
 

Forfattere av innhold

Følgende forfattere av innholdet og deltagere i norsk fagnettverk for langvarige underlivssmerter:

Unni Kirste, gynekolog/smertelege
Clara  Karoliussen, fysioterapeut, St.Olavs Hospital
Gro Killi Haugstad, førsteamanuensis, HIOA
Heidi Hanevold, fysioterapeut Hammerfest Finnmarksykehuset
Ane Sigrid Henriksen, fysioterapeut, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge
Mette Løkeland, gynekolog, Betanien sykehus
Harriet Birke, urolog, St. Olavs Hospital
Kristin Evjen, fysioterapeut , Kristin Evjen – Helse og livskvalitet, Ålesund
Cecilie Therese Hagemann, førsteamanuensis/overlege St. Olavs Hospital
Berit Schei, professorved institutt for samfunnsmedisin, NTNU
Signe Stafne, fysioterapeut, St. Olavs Hospital
Liv Ramstad, gynekolog Ahus
Anja Løvvik, urolog, Ahus
Anne Tine Vold, psykomotorisk fysioterapeut, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge
Cathrine Boge-Olsnes, psykomotorisk fysioterapeut, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge
Steen Buntzen, gastrokirurg, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge