Utredning

"Jeg har vært til mange utredninger hos ulike spesialister, uten at de har funnet svar på hvorfor jeg har smertene mine."
Kvinne, 54 år

Det er viktig å utrede langvarige underlivssmerter for å gi rett behandling. Et ledd i utredningen er å utelukke bakenforliggende sykdom eller skade som trenger spesifikk behandling. Første ledd i utredning ved langvarig smerteproblematikk er ofte fastlegen. Det er nyttig at du er forberedt på hvilke symptomer du bør formidle i samtalen med legen din.

Bilde av en hånd som holder en sort penn og skriver på et skjema
Forberedelse til legetime

Tenk over følgende:

 • Når startet smertene?
 • Hva forverrer eller bedrer smertene?
 • Blir smertene forverret av stress?
 • Varierer smertene i løpet av dagen, uken eller måneden?
 • Varierer smertene ut fra syklus?
 • Sover du godt?
 • Har smertene endret seg over tid?
 • Opplever du endret sensibilitet i huden som smerter, stråling, temperaturforandring?
 • Opplever du økte smerter ellers i kroppen?
 • Har du smerter ved samleie?
 • Føler du deg nedstemt og urolig?
 • Opplever du lekkasje av urin eller avføring/luft?
 • Hvordan fungerer naturlige funksjoner som vannlating og tarmtømming?
 • Hvilken medisinsk behandling eller kirurgiske inngrep har blitt utført?
 • Har de hatt effekt?
 • Hva har du gjort for å lindre smertene?
 • Hvilke medikamenter har du tidligere brukt?
 • Hvilken medisiner bruker du nå?
 • Hva tror du selv er årsaken til smertene dine?
 • Hva er du mest urolig for, hva bekymrer deg mest?

Bekkenet har flere funksjoner. Skjelettet omslutter dine indre organer og forbinder under og overdelen av kroppen. Spenninger/dysfunksjon i en del av kroppen vil kunne påvirke andre deler av kroppen. Derfor er det like viktig å undersøke lokale forhold i bekkenet som hvordan du står og går og beveger deg. Organene i underlivet undersøkes, og legen vil kartlegge følsomhet/sensibilitet og vurdere om du har muskelspenninger.

Undersøkelser

Ut fra undersøkelse hos fastlegen kan det være aktuelt at du blir henvist videre til spesialist. Du vil da bli henvist til konsultasjon hos gastrolege, nevrolog, gynekolog eller urolog med gjennomgang av sykehistorie og undersøkelse av bekkenet. 

I noen tilfeller henviser spesialist til ytterligere spesialundersøkelser som for eksempel: 

Når fastlegen eller legespesialist konkluderer med diagnosen langvarig underlivssmerte, er dette ut fra mangelen på funn av bakenforliggende sykdom i utredningen. Smertene har vanligvis ikke et entydig opphav og ofte finner legen overfølsomhet i området, samt muskelspenninger. Behandlingen for slike tilstander vil ofte involvere flere fagprofesjoner.

"Jeg føler meg sikker på at det ikke er en alvorlig sykdom som ligger bak smertene, til det har jeg vært nok utredet. Samtidig er det frustrerende å ikke vite hvorfor jeg da har vondt"
Mann, 39 år

Fysioterapeut inkluderes ofte i både utredning og behandling og vil vanligvis ha et litt annet fokus enn legen har hatt. Ditt bevegelsesmønster vil bli nærmere undersøkt for å kartlegge hvordan du bruker kroppen din i det daglige og hvilke områder i kroppen som har økte eller reduserte muskelspenninger.

"Noen har snakket om at det kan være stress og spenninger i musklene mine som er med på å gi meg smerter, men ingen har gitt meg svaret på hvordan jeg skulle kunne endre på dette."
Kvinne, 23 år

I enkelte tilfeller kan fysioterapeuten utføre en innvendig undersøkelse vaginalt eller analt for å bedømme funksjon og spenningsnivå av bekkenbunnsmuskulaturen.