Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
Postboks 96
9038 Tromsø

Du finner oss også her
www.unn.no/nkib
www.facebook.com/nkib.unn/

Informasjonsflyer Bekkenbunnsportalen
  • Informasjonsflyer til Bekkenbunnsportalen.no Dersom du er helsepersonell og ønsker å informere dine pasienter om bekkenbunnsportalen.no, kan du enkelt skrive ut denne informasjonsfolderen og dele ut. Flyeren gir oversikt over hva som her finnes av informasjon og er tilpasset A5 størrelse.