Bidragsytere

Informasjonen på Bekkenbunnsportalen.no er levert av ulike fagpersoner og spesialister innen følgende fagområder; urologi, gastrokirurgi, gynekologi, fysioterapi, uroterapi, nevrologi og smertebehandling samt brukerrepresentant. Informasjonen er laget for å gi kunnskap om ulike dysfunksjoner og tilstander i bekkenet til både pasienter, pårørende og helsepersonell. 

Følgende fagpersoner har bidratt med informasjon til portalen: 

 • Birke, Harriet. Urolog. St. Olavs Hospital
 • Buntzen, Steen. Gastrokirurg. Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Cathrine Boge-Olsnes. Spes.fysioterapeut. Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Evjen, Kristin. Fysioterapeut/sexolog. 
 • Hagemann, Cecilie Therese. Overlege. St. Olavs Hospital
 • Hanevold, Heidi. Fysioterapeut. Finnmarksykehuset, Hammerfest.
 • Haugstad, Gro Killi. Førsteamanuensis. Høgskolen i Oslo og Agder.
 • Johannessen, Kari. Spesialsykepleier. Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Karoliussen, Clara. Fysioterapeut. St.Olavs Hospital
 • Kirste, Unni. Gynekolog/smertelege. Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.
 • Løkeland, Mette. Gynekolog. Betanien sykehus
 • Løvvik, Anja. Urolog. Ahus. Oslo universitetssykehus
 • Låhne, Per Espen. Urolog. Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Nicolaisen, Marianne. Uroterapeut, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Norderval, Stig. Gastrokirurg Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Nordgård, Anders. Urolog, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad
 • Nygaard, Ane Sigrid. Fysioterapeut. Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Pedersen, Torunn. Spesialsykepleier Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Ramstad, Liv. Gynekolog. Ahus. Oslo universitetssykehus
 • Ryland, Trude Karen. Sykepleier, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Schei, Berit. Professor ved institutt for samfunnsmedisin. NTNU
 • Stafne, Signe. Fysioterapeut. St. Olavs Hospital
 • Stedenfeldt, Mona. Fysioterapeut. Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.
 • Sætherskar, Vibeke. Brukerrepresentant
 • Talseth, Trygve. Urolog. Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.
 • Tollefsen, Hilde. Uroterapeut. Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Verelst, Margareta. Gynekolog, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Vold, Tine. Spes.fysioterapeut. Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø