Plager under graviditet og etter fødsel

Under graviditet og fødsel skjer det endringer i bekkenbunnen som kan påvirke naturlige funksjoner som vannlatning, avføring og seksualfunksjon.

De fleste endringene er vanlige og vil normalisere seg selv. Noen endringer kan oppleves plagsomme og trenger en mer aktiv tilnærming, enten igjennom tiltak du kan gjøre selv eller gjennom oppfølging av helsevesenet. Dersom plagene går ut over daglige gjøremål og livskvalitet bør du søke hjelp. På disse sidene finnes oversikt over vanlige plager, råd og behandling.

Læreboken inneholder utfyllende og samlet informasjon.

Knapp formet som en blå sirkel med en dame inni
Vanlige plager
Knapp formet som en blå sirkel med en bok inni
Lærebok
Knapp formet som en blå sirkel med en bekkenbunn inni
Bekkenbunnstrening
Knapp formet som en blå sirkel med et kors inni
Søk hjelp