Lærebok

Læreboken inneholder informasjon om normalfunksjoner, symptomer på problemer, utredning og behandling av ulike underlivsplager og funksjonsforstyrrelser. Med denne informasjonen ønsker vi å formidle kunnskap og åpenhet rundt ulike underlivsplager under graviditet og etter fødsel, slik at flere kan søke hjelp om det oppstår utfordringer. Enda finnes det tabuer rundt dette som for noen medfører lengre tid med plager og utsatt behandling på noe som faktisk kan rettes på.

De fleste endringer man opplever i underlivet er både normale og forventet. Noen av plagene og problemene vet vi det knytter seg noen spørsmål til, spesielt omkring vannlatning og avføring. Det er fint å ta dette opp med din jordmor og/eller fastlege både i svangerskapet og etter fødselen, og også ved barselavdelingen/sykehuset ved utreise.

Her omtales ikke bekkenleddsmerter (bekkenløsning).

Vanlige plager
Bekkenbunnstrening
Søke hjelp