Forløsningsmetode

Norge er et av verdens tryggeste land å føde barn i. Vi er blant landene med lavest tall når det gjelder alvorlig skade eller dødsfall hos mor og barn i forbindelse med fødsel.

Det overordnede målet i fødselsomsorgen er å unngå unødvendige inngrep i det normale fødselsforløpet, samtidig som barnet skal fødes uten sykdom og skade. I tillegg er det fokus på at mor skal ha en god fødselsopplevelse. De fleste fødsler i Norge er vaginale da denne forløsningsmetoden er forbundet med minst risiko for komplikasjoner hos både mor og barn.

Instrumentell forløsning

Instrumentell vaginal fødsel er forløsning med tang eller sugekopp og utføres av en fødselslege. Slik forløsning brukes når det av ulike grunner er behov for å få barnet raskt ut, hvis fødselen tar lang tid, den fødende er utslitt eller riene svekkes. Sugekopp er hyppigst brukt og forutsetter rie-aktivitet og at den fødende er i stand til å presse, mens forløsning med tang er uavhengig av dette. Bruker man tang eller sugekopp er det ofte nødvendig å lage et lite klipp, også kalt episiotomi, i morens mellomkjøtt.

Instrumentell vaginal fødsel er forbundet med økt risiko for vaginale rifter og rifter som involverer lukkemuskelen. Fødsel med tang eller sugekopp kan ende med keisersnitt.

Keisersnitt

Keisersnitt som forløsningsmetode gjøres på bakgrunn av medisinske eller helsemessige årsaker og er et viktig inngrep for å minske eventuell risiko. Keisersnitt kan forekomme både akutt og planlagt. Det er ulike årsaker til at det gjennomføres planlagte keisersnitt. Dette kan være forhold som tidligere operasjoner, tidligere større fødselsrifter, seteleie eller andre tilstander hos både mor og barn.

Plager etter fødsel

Til tross for fokus på forebygging av fødselsskader, vil noen kvinner få plager etter fødsel. Det er viktig å huske på at svangerskap også har innvirkning på bekken og bekkenbunnen, uavhengig av forløsningsmetode.

Frykt for å føde

Noen kvinner har av ulike årsaker frykt for å føde. Eksempler på dette kan være tidligere fødselsskader, plager eller traumer. Dersom kvinnen har ønske om keisersnitt får hun tilbud om oppfølging av lege eller jordmor. Ved utrygghet rundt forløsningsmetode er det viktig med god dialog for å få innsikt i konsekvenser både ved vaginal fødsel og keisersnitt, samt at best mulig vurdering blir gjort for kvinnen og barnet.