Referanser

Emnet “Plager under graviditet og etter fødsel” er utviklet av en gruppe spesialister med fagkunnskap på de ulike områdene. Sidene er utarbeidet på bakgrunn av evidensbasert kunnskap. I tillegg gir erfaringsbasert kunnskap en viktig tilleggsinformasjon i formidlingen.

Publisert: 10.01.2020. Oppdatert: 28.02.23.

Bidratt til utvikling og kvalitetssikring av sidene:

  • Mona Rydningen, gastrokirurg, Universitetssykehuset Nord-Norge/Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
  • Kristine Amundsen, gynekolog, Universitetssykehuset Nord-Norge/Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
  • Per Espen Lahne, urolog, Universitetssykehuset Nord-Norge/Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
  • Hilde Tollefsen, uroterapeut, Universitetssykehuset Nord-Norge/Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
  • Lotte Lindstrøm Eliassen, sykepleier, Universitetssykehuset Nord-Norge/Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
  • Gry-Hege Sjøhaug, jordmor, Universitetssykehuset Nord-Norge/Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
  • Tine Vold, psykomotorisk fysioterapeut, Universitetssykehuset Nord-Norge/Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
  • Gunnbjørg Andreassen, jordmor, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Line Lyngedal, fysioterapeut, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Felles referanseliste

Berg RC, Denison E
Does Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) Affect Women’s Sexual Functioning? A Systematic Review of the Sexual Consequences of FGM/Cutting
Springer Link/2011
PMID: 25505915

Berg RC, Odgaard-Jensen J, Fretheim A, Underland V, and Vist G.
An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of the Obstetric Consequences of Female Genital Mutilation/Cutting
Obstetrics and Gynecology International/2014
PMID: 25505915

Berg RC, Taraldsen S, Said MA, Sørbye IK, Vangen S.
Reasons for and Experiences With Surgical Interventions for Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): A Systematic Review. 
Hentet fra: J Sex Med. 2017 Aug;14(8):977-990. doi: 10.1016/j.jsxm.2017.05.016. Epub 2017 Jun 27
PMID: 28666656

Borgan E, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Omskårede kvinner har helseplager, men det finnes lite kunnskap om hva som hjelper.
Forskning.no 12.6.2018

Braekken IH1, Majida M, Ellström Engh M, Bø K (2014).
Can pelvic floor muscle training improve sexual function in women with pelvic organ prolapse? A randomized controlled trial.
J Sex Med. 2015 Feb;12(2):470-80. doi: 10.1111/jsm.12746. Epub 2014 Nov 17.
Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway; Department of Public Health and Primary Health Care, Physiotherapy Research Group, University of Bergen, Bergen, Norway.

Braekken IH, Majida M, Engh ME, Bø K. (2010)
Can pelvic floor muscle training reverse pelvic organ prolapse and reduce prolapse symptoms? An assessor-blinded, randomized, controlled trial.
Am J Obstet Gynecol. 2010 Aug; 203(2):170.e1-7. doi: 10.1016/j.ajog.2010.02.037. Epub 2010 May 1. PMID: 20435294

Brosjyre med bekkenbunnstrening ved Prolaps:
https://quintet.no/media/bilder/produkter/nyheter/BEKKENBUNNSTRENING_WEB.pdf

Den norske legeforeningen/Norsk Gynekologisk Forening (2020)
Kvinnelig omskjæring, kjønnslemlestelse, deinfibulering (2020)

Den Norske Legeforening/Norsk Gynekologisk Forening (2020)
Veileder i Fødselshjelp (2020).

Den Norske Legeforening/Norsk Gynekologisk Forening (2020)
Perinealskade og anal sfinkterskade etter fødsel (2020)

Dumoulin C, Cacciari JP, Hay‐Smith EJP (2018).
Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women
Cochrane Systematic Review – Intervention Version published: Oct 2018 
Hentet fra: https://doi.org/10.1002/14651858.CD005654.pub4

Faxelid,E, Hogg B, Kaplan A & Nilssen E (1993) Lärbok for barnmorskor Lund, Studentlitteratur.

Folkehelseinstituttet (2018) Alvorlige fødselsrifter mer enn halvert siden 2005.
Hentet fra:https://www.fhi.no/nyheter/2018/alvorlige-fodselsrifter-mer-enn-halvert-siden-2005/
http://statistikkbank.fhi.no/mfr/

Folkehelseinstituttet (2019) Medisinsk fødselsregister
Hentet fra: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/mfr/

Hagen S, Stark D (2011)
Conservative prevention and management of pelvic organ prolapse in women
Cochrane Systematic Review – Intervention Version published: December 2011 https://doi.org/10.1002/14651858.CD003882.pub4

Handa VL, Brubaker L, Ecler K (2019)
Effect of pregnancy and childbirth on urinary incontinence and pelvic organ prolapse
Hentet fra: https://www.uptodate.com/contents/effect-of-pregnancy-and-childbirth-on-urinary-incontinence-and-pelvic-organ-prolapse?search=caesarean%20and%20oab%20UI&topicRef=6874&source=see_link

Hay‐Smith EJC, Herderschee R, Dumoulin C, Herbison GP (2011).
Comparisons of approaches to pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women
Cochrane Systematic Review – Intervention 
Version published: Dec 2011
Hentet fra: https://doi.org/10.1002/14651858.CD009508

Hellström AL, Lindehall (2006) Uroterapi.
Lund, Studentlitteratur

Helsedirektoratet (2019)
Nasjonal kvalitetsindikator. Keisersnitt.
Hentet fra: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/kvalitetsindikatorer/graviditet-og-fodsel/keisersnitt

Helsedirektoratet (2019) Oversikt over anbefalt innhold i svangerskapsomsorgen
Hentet fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen/dokumenter-svangerskapsomsorgen/Algoritme-oversikt-over-anbefalt-innhold-i-svangerskapsomsorgen.pdf

Helsedirektoratet (2018) Urinveisinfeksjon (UVI) hos gravide og ammende
Hentet fra:https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/urinveier/urinveisinfeksjon-uvi-hos-gravide-og-ammende

Helse- og omsorgsdepartementet. En gledelig begivenhet (Meld. St 12 (2008-2009)).
Hentet fra https://www.regjeringen.no

Helsenorge.no (2019) Keisarsnitt
Hentet fra: https://helsenorge.no/fodsel/keisersnitt

Helsenorge.no (2016) Sex når du er gravid 
Hentet fra:https://helsenorge.no/gravid/sex-nar-du-er-gravid

Holan S, Hagtvedt ML(red) (2010) Det nye livet. Svangerskap, fødsel og barseltid 2.utgave. Fagbokforlaget.

Neels H, Mortiers X, De Graas S, Tjalma W, De Wachter S and Vermadel A.
Vaginal wind: A literature review
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 214 (2017) 97–103.
Hentet fra: https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2017.04.033

Norsk gruppe for konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser (2018) Faglige retningslinjer for utredning og konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser
Hentet fra:http://nkib.helsekompetanse.no/sites/nkib.helsekompetanse.no/files/AI%20retningslinjer%202019%20pdf.pdf

Norsk Gynekologisk Forening (34) definisjon på rifter, og the International Classification of Diseases Revision, ICD-10 (35)

Norsk Helseinformatikk NHI (2019)
Hentet frå:  (https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/fodsel/fodselsskade-lukkemuskel/ 

Norsk helseinformatikk NHI (2017) Keisersnitt
Hentet fra: https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/fodsel/keisersnitt/

Norton C, Cody JD (2012)
Biofeedback and/or sphincter exercises for the treatment of faecal incontinence in adults
Cochrane Systematic Review – Intervention Version published:July 2012 
Hentet fra: https://doi.org/10.1002/14651858.CD002111.pub3

Stafne SN1, Salvesen KÅ, Romundstad PR, Torjusen IH, Mørkved S (2012). Does regular exercise including pelvic floor muscle training prevent urinary and anal incontinence during pregnancy? A randomised controlled trial
BJOG. 2012 Sep;119(10):1270-80. doi: 10.1111/j.1471-0528.2012.03426.x. Epub 2012 Jul 17.

WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation
World Health Organization – 2016 – apps.who.int

Woodley, SJ, Boyle, R, Cody JD, Mørkved, S, Hay-Smith, EJC (2017).
Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database of Systematic Reviews. 
vol. 2017:CD007471 (12).