Avføringslekkasje

Definisjon

Avføringslekkasje er ett vidt begrep og omfatter ufrivillig lekkasje av både luft, fast og flytende avføring. I tillegg lider mange av urgency eller hastverk, som er definert som manglende evne til å utsette avføring i 15 minutter.

Når tarminnhold passerer fra tykktarmen over til endetarmen, vil nerver i endetarmen signalisere til kroppen at det er på tide å tømme tarmen og føre til avføringstrang. I den nederste delen av endetarmen ligger lukkemuskelen som består av to ringmuskler, en indre og en ytre.  For passasje av avføring må begge musklene slappe av, både den indre lukkemuskelen som styres av reflekser og ikke kan kontrolleres med viljen, og den ytre lukkemuskelen som kan kontrolleres av viljen.

Den største enkeltfaktoren for avføringslekkasje er skade på lukkemuskelen som oppstår under vaginal fødsel. Selv om skaden oppdages og repareres med en gang, vil 30-50% få vedvarende lekkasjesymptomer i større eller mindre grad.

Symptomer
  • Ufrivillig lekkasje via endetarmen av luft, flytende avføring, fast avføring
  • Soiling (striper i undertøyet)
  • Lekkasje ved samleie
  • Episoder med brå og sterk trang til avføring (hastverkslekkasje/urgency)
  • Manglende evne til å kjenne når du skal ha avføring
  • Ufullstendig tømming ved toalettbesøk
  • Nedsatt lyst til å være aktiv og sosial på grunn av lekkasjer eller frykt for dette

Det er ikke normalt å lekke avføring etter fødsel, men mange opplever endret avføringsmønster og problemer med å kontrollere luftavgang. Om det er slik at noen opplever problemer etter fødsel som påvirker livskvaliteten og daglig aktivitetsnivå, anbefales det å søke hjelp tidlig. Ofte er det enkle råd og tips som kan bedre funksjon, men det kan også være skader som er oversett ved forløsning som bør behandles.

Behandling

Til å begynne med bør all konservativ behandling, altså tiltak som ikke innbefatter kirurgi, forsøkes. Hovedprisippene er bekkenbunnstrening, regulering av konsistens på avføringen og assistert tømming.  

Dersom konservative tiltak ikke fører frem, anbefales henvisning til gastrokirurg eller gynekolog som vurderer kirurgiske tiltak. Den vanligste behandlingen for alvorlig avføringslekkasje er sakral nerve modulering (SNM). Ved denne metoden innsettes en elektrode gjennom hull i korsbenet og plasseres tett inntil en av sakralnervene som kobles til en strømkilde (pacemaker). Strøm fra pacemakeren gis mot nervene og på denne måten påvirkes/moduleres avføringsfunksjonen. Behandlingen er effektiv og blir mye anvendt.

 For kvinner som har gjennomgått grad 3 eller grad 4 fødselsrift, repareres skaden ved et operativt inngrep med rekonstruksjon av lukkemuskelen. Dette skal alltid gjøres ved store fødselsskader. Det kan også i enkelte tilfeller gjøres i ettertid så fremt funksjonen ikke har blitt optimal eller at skaden har blitt oversett, en såkalt sekundær sfinkterplastikk.

Mer informasjon om ulike operasjonsmetoder finnes under eget emne om inngrep for avføringslekkasje.