Forstoppelse

Forstoppelse er vanlig under svangerskap og etter fødsel (både vaginal fødsel og keisersnitt). Årsaker til dette kan være hormonelle endringer, jerntilskudd og mindre aktivitet. Forstoppelse kan defineres som ubehag ved treg, hard, uregelmessig, ufullstendig eller sjelden avføring. Med sjelden avføring regnes færre enn tre ganger i uken. Normalt er det store individuelle variasjoner i avføringsmønster. Det avgjørende er grad av plager, ubehag og ledsagende symptomer som oppblåsthet og magesmerter.

Dersom plager og ubehag finnes det flere tiltak som etablering av gode dovaner, konsistensregulering og assistert tømming. Dersom problemene vedvarer bør man oppsøke egen lege for videre utredning.