Regulering av avføringskonsistens

Optimal avføringskonsistens er ofte første steget i behandlingen både når det gjelder lekkasje og tømmingsproblemer for avføring. Noen tiltak for optimalisering kan man gjøre selv, men dersom man ikke når ønsket effekt er det er det hjelp å få.

Ulike typer avføringskonsistens
Bilde av Bristolskalane for de 7 typer avføring fra flytende (type 7) til hard (type 1)

Bristol skala, også kalt Bristol stool scale/chart, er et diagnostisk verktøy som klassifiserer avføringskonsistensen i syv ulike kategorier. Kategoriene en til syv graderes fra fast avføring (1) til flytende avføring (7).

Ved problemer både med lekkasje og tømming ønsker man å tilnærme seg kategori fire som regnes som normal avføring. Denne avføringstype er mest optimal for å oppnå kontinens samt komplett tømming.

Hyppighet av avføring varierer fra person til person. Det er ikke et mål i seg selv å etterstrebe et spesifikt mønster såfremt at mønsteret i seg selv ikke er et problem. Selv om det ofte refereres til at avføring en gang per dag er det normale, vet man at dette ikke er gjeldende for alle.

Regulering av avføringskonsistens

Optimal avføringskonsistens er ofte første steget i behandlingen både når det gjelder lekkasje og tømmingsproblemer for avføring. Noen tiltak for optimalisering kan man gjøre selv, men dersom man ikke når ønsket effekt er det er det hjelp å få.

Kostråd

Alle kostråd er generelle. Det finnes få studier med evidens for hvilke konkrete matvarer som påvirker avføringskonsistensen. Det er derfor viktig å ta utgangspunkt i egne erfaringer og kostråd for så å prøve seg frem for å finne de matsortene som fungerer og de som fører til forverring.

Kost som kan føre til eller forverre løs avføring

Sterkt krydret mat, fet mat, mat og drikke som inneholder koffein (kaffe, cola og energidrikker), alkohol og kunstig søtstoff (sorbitol og xylitol). 

Uoppløselig fiber vil trekke med seg væske i tarmkanalen slik at avføringen blir løsere, får et større volum og gi et hyppigere behov for tarmtømming. Eksempler uoppløselig fiber er; hele korn, alle typer kål, mais, nøtter, kjerner og frø samt tørket frukt.

Kost som kan virke stoppende på løs avføring

Inntak av oppløselig fiber er gunstig. Oppløselig fiber trekker til seg vann og gir en mer geleaktig og samlet avføring. Eksempler på matvarer som inneholder oppløselige fiber er havre, bygg, banan, eple, potet, gulrot og søtpotet.

Kostråd ved forstoppelse

Kostendringer i forhold til kronisk forstoppelse (obstipasjon) er sjeldent effektivt, men kan ha effekt ved forbigående episoder med forstoppelse.

Økt inntak av fiber er effektivt, parallelt med økt væskeinntak. Matvarer som svisker, kli, probiotika og kiwi kan mykgjøre konsistensen.

Kostfibertilskudd

Ved løs eller flytende avføring er regulering av avføringskonsistens med bruk av loppefrøskall/ispaghulafrøskall (Vi-Siblin, Lunelax) effektivt og bør forsøkes dersom kostråd ikke fører frem. Dette er kostfiber som røres ut i vann og inntas i henhold til bruksanvisning. Anbefalt optimal dose er 7,1 gram loppefrøskall/ Ispaghulafrøskall per dag, men dosen bør tilpasses anbefalingene på gjeldende produkt. Ved forstoppelse er det viktig at man inntar tilstrekkelig væske, ca 1,5-2 liter per døgn. Behandling med loppefrøskall/ispaghulafrøskall  gir lite bivirkninger. Man kan kjøpe disse produktene uten resept på apoteket. 

Medikamentell behandling

Det finnes ulike medikamenter som har effekt på både løs og hard avføring. Noen av disse er reseptfrie, mens andre må foreskrives av lege. Det er viktig at man følger anvisning på pakningsvedleggene. Ved langvarige tilstander bør man få utredet årsaken til plagene.

Medikamenter ved løs avføring/diaré:
Loperamid (Immodium) 2 mg 16 kapsler (reseptfri)
Loperamid (Immodium) 2 mg i større pakninger (reseptbelagt)

Graviditet og amming:
Det er begrenset erfaring ved bruk av Loperamid under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk dersom du er gravid. Bruk ikke Loperamid hvis du ammer. Små mengder av legemidlet kan gå over i morsmelken.

Medikamenter ved forstoppelse

Osmotiske legemidler trekker vann inn i tarmen og mykgjør avføringen:
Makragol (Movicol) finnes i pulver (reseptbelagt)
Laktulose/ Duphalac mikstur (reseptfri)

Peristaltikkfremmende legemidler øker tarmens naturlige bevegelse:
Bisacodyl preparat (for eksempel Dulcolax) (reseptbelagt)
Natriumpicosulfat (for eksempel Laxoberal) (reseptbelagt)

Alle legemidlene nevnt over kan brukes under graviditet og amming.

Fysisk aktivitet

Det er mange positive helseeffekter av fysisk aktivitet og mosjon. Dette gjelder også på tarmfunksjonen. Fysisk aktivitet fremmer tarmens bevegelse (peristaltikk) og bidrar positivt, spesielt ved hard avføring. Helsedirektoratet anbefaler minimum 30 minutters daglig fysisk aktivitet med moderat intensitet. 

For ytterligere informasjon:
Faglige retningslinjer for utredning og konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser