Underlivsframfall/ prolaps

Hva er framfall?

Genitalt prolaps kalles på norsk framfall eller nedsenkning av underlivsorganer. Prolaps skyldes svekket bindevev og muskulatur i bekkenbunnen som gir et slakkere “opphengsapparat”. Dette fører til at organene synker ned. Lett grad av framfall er normalt og vanlig under graviditet og etter fødsel. I de fleste tilfeller vil dette gå tilbake av seg selv i løpet av barseltiden og det første året etter fødselen. Endringer i hormonbalansen etter avsluttet amming vil også bidra til normalisering av slimhinner og bindevev. Framfall i underlivet regnes ikke som en farlig tilstand. 

Årsak

Årsaken til prolaps er i de fleste tilfeller knyttet til endringer i bekkenbunnsmuskulatur og bindevev etter svangerskap og fødsel. Ofte er det ikke mulig å peke på en enkelt årsak. Man vet at varighet av trykketid i fødsel og barnets fødselsvekt spiller inn. Bruk av tang ved forløsning er vist å gi høyere risiko for å utvikle fremfall, enn bruk av sugekopp. 

Svangerskap og fødsel er hovedårsak til prolaps, men tilstanden melder seg i mange tilfeller når østrogenproduksjonen avtar etter overgangsalderen.

Ulike typer prolaps
Symptomer:
 • Tyngdefølelse i underlivet
 • Følelse av at noe buler ut gjennom skjedeåpningen
 • Synlig kul i skjedeåpningen
 • Problemer med å gjennomføre samleie
 • Problemer med å tømme blæren
 • Lekkasje av urin
 • Sårhet
Symptomer:
 • Tyngdefølelse i underlivet
 • Følelse av at noe buler ut gjennom skjedeåpningen
 • Synlig kul i skjedeåpningen
 • Tømmingsproblemer for urin
 • Urinlekkasje
Symptomer:
 • Tømmingsproblemer for avføring
rectocele/utbukning av endetarm
Symptomer:
 • Tømmingsproblemer for avføring
 • Må trykke med finger mot bakre skjedevegg for å få ut avføringen
 • Følelse av utbuling gjennom skjedeåpningen
 • Synlig kul i skjedeåpningen
 • Ubehag under samleie
Symptomer:
 • Ufullstendig og hyppig tømming av avføring
 • Avføringslekkasje
 • Synlig kul i endetarmsåpningen
Råd og behandling

Lett grad av framfall er normalt og vanlig under graviditet og etter fødsel. I de fleste tilfeller vil dette gå tilbake av seg selv i løpet av barseltiden og det første året etter fødselen. Endringer i hormonbalansen etter avsluttet amming vil også føre til bedring. 

Råd til selvhjelp

Mange av symptomene kan bedres ved hjelp av enkle tiltak;

 • Bekkenbunnstrening kan være god behandling for lett grad av framfall, tyngdefølelse, lekkasjesymptomer samt forebygge tilbakefall. 
 • Regulering av avføringskonsistens kan være gunstig både for tømmingsproblemer og for lekkasje av avføring. 
 • Assistert tarmtømning ved tømmingsproblemer for avføring. Ballongssprøyte (størrelse 10) og klyster (mini-, olje- eller saltvannsklyster) kan forsøkes og kjøpes reseptfritt på apoteket. 
 • Økt fokus på god blæretømming ved å ta seg god tid, slappe av i bekkenbunnen samt “dobbel-tisse”.
Når søke hjelp

Ved manglende effekt av råd til selvhjelp og plagene påvirker hverdagslivet og livskvaliteten, bør fastlege oppsøkes for utredning og behandling. Søk også hjelp dersom synlig kul i skjede eller endetarm.

Andre konservative tiltak
 • Østrogenkrem/stikkpiller
 • Pessarring. Dette er en myk plastring som blir tilpasset hos lege/gynekolog. Den blir lagt inn i skjeden og skal ligge der kontinuerlig. Du skal ikke kjenne at du har den innvendig. Den virker ved å løfte opp framfallet slik at du blir kvitt følelsen av kul i skjedeåpningen og eventuelle andre plager som fremfallet gir deg. Det er nødvendig å kontrollere noen ganger i året at ringen ligger som den skal og ikke skaper gnagsår. Kvinner som bruker en slik ring, anbefales å bruke østrogen krem/stikkpiller for å forhindre gnagsår i skjedens slimhinner.
 • Engangskateterisering av blæren
 • Transanal irrigasjon av tarmen
Kirurgisk behandling

Noen tilstander krever kirurgi uten forutgående konservativ behandling. Ved framfall er det nødvendig med grundig utredning med tverrfaglig fokus hvor både gynekolog og gastrokirurg er involvert. Det er kvinnens individuelle tilstand og behov som skal ligge til grunn for valg av operasjonsmetode.  Kvinner som planlegger flere barn frarådes operasjon for underlivsframfall.

Dette er en oversikt over de vanligste operasjoner for underlivsframfall. Operasjonen kan bestå av et av punktene under eller en kombinasjon av flere:

 • Fremre skjedevegg blir strammet opp og blæren blir løftet til sin naturlige plass (fremre kolporafi, for cystocele)
 • Forkorte livmorhalsen eller fjerne livmor og livmorhalsen (cervix amputasjon, total/subtotal hysterektomi, for uterusprolaps)
 • Bakre skjedevegg blir strammet opp (bakre kolporafi, for rectocele)
 • Musklene i mellomkjøttet blir trukket sammen for å styrke bakre skjedevegg og få bedre høyde på mellomkjøttet (kolpoperineorafi, for rectocele)
 • Kombinasjon av forkorting av livmorhals, oppstramming av fremre/bakre skjedevegg og oppbygging av mellomkjøttet (manchesterplastikk, kombinasjonstilstand)
 • Ved nedsunken livmor/livmortapp eller skjedetopp etter fjerning av livmor, kan den festes til bindevevsstrukturer i bekkenveggen via skjeden (spinafiksasjon) eller med nett på innsiden av halebeinet via kikkhullskirurgi (kolposakropeksi, kombinasjonstilstand)
 • Innleggelse av nett som heiser opp endetarmen mot bakre bukvegg via kikkhullskirurgi (lapraskopisk ventral rectopeksi, ved rectumprolaps)