Symptomer

Symptomene varierer
  • Følelse av ufullstendig tømming
  • Hyppig vannlating på dagtid og om natten.
  • Nedsatt trykk på urinstrålen, nødvendig å bruke bukpress eller presse med hånden.
  • Bruker lang tid for å starte vannlatingen (hesitasjon).
  • Vannlatingen kan være oppstykket og det kan ta lang tid å tømme blæren.
  • Får ikke latt noe urin i det hele tatt.
  • Urinveisinfeksjoner er for mange eneste symptom og kan skyldes resturin.
  • Urinlekkasje kan også være eneste tegn på at blæren ikke blir tømt. Dersom man går med store mengder urin i blæren kan man ha smålekkasjer av urin ved at det “renner over”.
  • Tyngde- eller oppfylt følelse i magen/bekkenet.