Utredning

"Jeg kjenner ikke så mye til vannlatingstrangen, men bruker alarm på telefonen som påminnelse."
Mann, 36 år
Resturinmåling

Måle mengde urin som er igjen etter vannlating med normal følelse av vannlatingstrang. Dette kan måles ved hjelp av ultralydapparat eller blærescanner hvor en ved hjelp av en probe og gele måler over magen. En kan også måle ved å tømme blæren med et engangskateter etter vannlatingen.

Flowmetri

Måling av urinstrømmen. Dette gjøres ved at en later vannet på et spesialtoalett hvor man registrerer mengde urin og hastigheten på strålen.

Drikke- og vannlatingsdagbok

Under utredning av de fleste vannlatingsplager er det nesten alltid nødvendig å kartlegge hvordan vannlatingen fungerer i det daglige og dermed viktig at dette blir registrert hjemme.
Eksempel på verktøy som kan brukes ved registrering er

Urodynamisk undersøkelse

Ved hjelp av trykksensorer på katetre måles det hvordan blæren arbeider under fylning og tømming samt registrering av urinstrømmen ved vannlating.