Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling ved forstoppelse og tarmtømmingsproblem

Dersom man ikke kommer til mål med konservativ behandling vurderes andre tiltak.

Flere ulike kirurgiske tilnærminger kan være et alternativ.

  1. Utlagt tykktarm (colostomi) med eller uten tarmskylling via stomien (retrograd irrigasjon)
  2. Utlagt tykk- og blindtarm (appendikostomi) med henblikk på tarmskylling via blindtarmen (antegrad irrigasjon)
  3. Utlagt tynntarm (bøyleileostomi eller endeileostomi)
  4. Fjernelse av tykktarm og sammenføyning av tynntarm til endetarm (colektomi og ileorektalanastomose)