Mestring

"Irrigasjon har gitt meg friheten til selv å bestemme når jeg vil gå ut med familie og venner."
Kvinne, 42 år
Å leve med tømmingsvansker

Ufullstendig tarmtømming og tømmingsproblemer kan påvirke både hverdagsliv og livskvalitet. Behandling av slike plager medfører ofte endring av vaner og rutiner. Slike endringer i hverdagen kan være utfordrende å komme i gang med samt det krever en egeninnsats for å greie å gjennomføre det. Imidlertid opplever de aller fleste at innsatsen de selv bidrar med gjør situasjonen lettere og målet må være å leve så normalt som mulig.

Et par som går sammen ute i naturen og ser glade ut
Hva kan gjøre situasjonen bedre?
Hjelp og motivasjon

Ved å søke hjelp hos helsepersonell som jobber med tømmingsproblem vet vi at situasjonen blir lettere. Det å få forståelse og aksept for at dette er et problem kan i seg selv gi en bedre hverdag. Helsepersonell vil kunne gi nødvendig opplæring, støtte og motivasjon.

Kartlegge og tilpasse hverdagen

Ved å kartlegge problemene blir det lettere å fungere i hverdagen. Mange som sliter med tømmingsproblem opplever at de sitter på toalettet store deler av dagen, og føler seg aldri tømt/ alltid oppblåst.

Hjelp til en forutsigbar og regelmessig tarmtømming med anvendbare hjelpemidler vil kunne bedre situasjonen. Her vil helsepersonell kunne veilede og anbefale tiltak.

Åpenhet og støtte i familien

Noen kan være bekymret for hva andre vil si, for eksempel partner, venner eller barna. Her må hver enkelt kjenne på hva en ønsker å dele. Ved å være åpen om situasjonen gir man dem rundt seg sjansen til å ta hensyn. Det vil føles trygt å ha mennesker rundt seg som kan støtte en når man trenger det. Barna vil lettere kunne forstå og unngår bekymring dersom de får informasjon.