Referanser

Emnet “Tømmingsproblemer og forstoppelse for avføring” er utviklet av en gruppe spesialister med kunnskap på fagområdet. Sidene er utarbeidet på bakgrunn av evidensbasert kunnskap og i tillegg gir erfaringsbasert kunnskap en viktig tilleggsinformasjon i formidlingen.

Sist endret 01.07.2020.

Retningslinje

Faglige retningslinjer for utredning og konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser (2019).

Retningslinjen er utarbeidet av Norsk gruppe for konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrlser. Dette er en nasjonal anbefaling hvor formålet er å kvalitetssikre både utredning og behandling av AI og kronisk obstipasjon, og gi pasienter lik mulighet til anbefalt pasientforløp, uavhengig av bosted. Utarbeidelsen av den norske retningslinjen er basert på de engelske NICE guidelines, danske guidelines, ICS, Norsk elektronisk legehåndbok, kunnskap fra klinisk praksis og litteratursøk. Der tilpasninger til norske forhold har vært nødvendig, er dette gjort i henhold til prinsippet for best clinical practice. 

Artikler
Bøker
  • Læringsnøkkelen. Britt Fadnes og Kirsti Leira, 2010.