Symptomer

"Jeg gruer meg for å gå på do borte. Jeg må ofte hjelpe til å få ut avføringen med fingrene, det har jeg aldri fortalt til noen."
Kvinne, 37 år
  • Følelse av ufullstendig tømming
  • Oppblåsthet
  • Luftplager
  • Må returnere til toalettet flere ganger 
  • Vanskelig å tørke seg rein 
  • Avføringslekkasje er vanlig

Ved tømmingsvansker er man ofte på toalettet daglig og gjerne flere ganger daglig i motsetning til forstoppelse. Ved problemer med langsom peristaltikk i tarmen kan det gå 4-5 dager mellom tømmingene.

Dersom man ser blod og slim i avføringen er det et alarmsymptom som betinger nærmere utredning av endetarm og tykktarm. Lege bør alltid oppsøkes i slike tilfeller.

Bristol skala

Bristol skala, også kalt Bristol stool scale/chart, er et diagnostisk verktøy som klassifiserer avføringskonsistensen i syv ulike kategorier. Kategoriene en til syv graderes fra fast avføring (1) til flytende avføring (7).

Ved problemer både med lekkasje og tømming ønsker man å tilnærme seg kategori fire som regnes som normal avføring. Denne avføringstype er mest optimal for å oppnå kontinens samt komplett tømming.

Bilde av Bristolskalane for de 7 typer avføring fra flytende (type 7) til hard (type 1)
Reprodusert med tillatelse fra Dr KW Heaton, Reader in Medicine at the University of Bristol. 2000 Norgine Pharmaceuticals Limited.