Utredning

"Jeg sitter ofte over en halv time på do og trykker uten å få til noe, og som oftest er det smertefullt."
Kvinne, 60 år
Aktuelle undersøkelser

For å få så god forståelse og informasjon som mulig om plagene, er det viktig å få frem hele symptombildet. Ofte blir man bedt om å føre en dagbok i forkant av legetimen hvor man under vanlige omstendigheter kartlegger hvor ofte man er på toalettet og eventuelle problemer knyttet til tømmingen. Avføringskonsistens og eventuelle hjelpemidler kartlegges. I tillegg brukes ulike spørreskjema for å beskrive symptomene ytterligere. 

Bilde av helsepersonell som prater med pasient og noterer på et skjema

Ulike røntgenundersøkelser og kikkertundersøkelser kan være med på å gi svar på årsakene til tømmingsproblemene

  1. Coloskopi og ano-/rectoskopi er kikkertundersøkelser som kan avdekke passasje hinder i tarmen.
  2. Colon transittid er en undersøkelse som beskriver tarmpassasjetid.
  3. Defecografi beskriver bekkenbunnens bevegelser ved trykk.