Urinlekkasje

På disse sidene finner du informasjon om urinlekkasje, også kalt urininkontinens.

Her er beskrivelse av normalfunksjon til urinveiene, symptomer på urinlekkasje, utredning og behandling av slike plager. Kanskje har du slike problemer selv, eller du kjenner noen som er rammet av disse symptomene.

 

Urinlekkasje- det er hjelp å få