Årsaker

"Jeg føler meg ikke lenger like mandig som før. Det gjør noe med en å måtte gå med bleier."
Mann, 63 år

Det kan være mange årsaker til urininkontinens, og tilstanden er ofte forårsaket av flere faktorer. Det er derfor viktig med grundig kartlegging av tilstanden og mulige årsaker, slik at behandlingen blir riktig og så god som mulig. Videre kan du lese mer om ulike årsaker til urininkontinens.