Svangerskap, aldersforandringer og sykdom

"Når jeg skal noen steder, skaffer jeg meg alltid en oversikt over hvor toalettene er, fordi når jeg først må på toalettet, har jeg kun et par minutter på meg før det kommer."
Kvinne, 56 år
Graviditet og fødsel

Studier viser at det er en større andel kvinner enn menn som får urinlekkasje i ung alder, og én av årsakene til dette er graviditet og fødsel. Hormonelle forandringer og vekten av å bære et barn kan gjøre musklene som kontrollerer vannlatingen svakere. Selve fødselen kan også påvirke muskelvev og nerver i bekkenet.

Aldersforandringer

Hormonelle forandringer, sykdommer og generell aldring av kroppen gjør at sjansen for å få urinlekkasje øker med alderen. Hvis man røyker eller er overvektig øker risikoen ytterligere. 

Illustrasjonsfoto

Sykdommer

Tilstander hvor livmor fjernes 

Svulster, blødsningsforstyrrelser og plagsomme muskelknuter (myomer), kan være årsaker til at livmor fjernes (hysterektomi). Livmoren og urinblæra ligger tett opp mot hverandre og støttes opp av samme muskulatur, bindevev og ligamenter. Når livmoren fjernes vil det for noen kunne skje en skade på disse strukturene, som igjen kan føre til urinlekkasje. Problemer med fremfall (prolaps) av organer i bekkenet kan også gi symptomer i form av urinlekkasje. 

Forstørret prostata (prostatahyperplasi)

Prostata er en kjertel hos menn som omslutter første del av urinrøret. Forstørret prostata er en meget vanlig tilstand hos menn. Prostata vokser hele livet så lenge det produseres/tilføres testosteron. Forstørret prostata kan gi følger som må behandles mer akutt, som urinveisinfeksjon, blærestein og overfylt blære. 
Man deler symptomene på forstørret prostata inn i to hovedgrupper; tømmingsproblemer og lagringsproblemer. Tidligere ble slike tilstander kalt “Prostatisme”, nå benevnes det som LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms). 

  • Tømmingsproblemer innebærer at man har problemer i tømmingsfasen. Trykket på strålen er svakt og mange må ofte bruke bukpress for å få til å tømme blæra. Spesielt på morgenen er det vanlig med mange hyppige vannlatinger med like stor mengde hver gang. Dette tyder ofte på at blæra ikke ble skikkelig tømt ved første vannlating som kan skyldes stram blærehalsmuskulatur. Tilstanden kan gi sjenerende etterdrypp av urin ved at noe urin ligger igjen i urinrøret og tømmer seg gradvis ved bevegelse etter endt vannlating. 
  • Lagringsproblemer innebærer problemer i blæras lagringsfase. Man må ofte på toalettet, trangen kan være plutselig og sterk og noen ganger oppstår urinlekkasje pågrunn av økt trykk i blæremuskelen (Detrusor). Spesielt på natten kan hyppig vannlatingstrang være plagsomt når det hindrer god nattesøvn.
Prostatakreft

Prostatakreft kan i enkelte tilfeller gi symptomer som nattlig vannlating (nokturi), hyppig vannlatingstrang og problemer med å late vannet. Sammenhengen mellom urinlekkasje og kreft i prostata er først og fremst en konsekvens av langtkommen sykdom eller behandling. Stråling, operasjon eller begge deler, kan gi forandringer som enten kan gi overaktiv blære eller dårligere lukkefunksjon. Selve vevet i og rundt blæra kan også bli irritert og skadet. 

Nevrologiske sykdommer

Nevrologsike sykdommer som Ryggmargsskade, Parkinson sykdom, Multippel Sklerose (MS) og hjerneslag kan påvirke nervesystemet slik at man mister kontroll over blærefunksjonen. Symptomene kan være urgency (hastverkstrang) eller stresslekkasje (lekkasje ved hoste/nys/løft og lignende). Det kan også forekomme nedsatt følelse av fylning og vannlatingstrang. I slike tilfeller kan blæren bli overstrukket og få nedsatt funksjon.  

Andre medisinske tilstander kan bidra til urininkontinens, for eksempel diabetes, depresjon og kronisk hjertesvikt. Røyking, fedme og overvekt kan også disponere for urininkontinens.