Mestring

Å leve med lekkasje

Hvis behandlingen bare delvis eller ikke er vellykket, kan man måtte innse at dette er noe man må leve med. I så tilfelle er det flere ting som kan gjøre situasjonen lettere, og målet må være å leve så normalt som mulig.

Hva kan gjøre situasjonen bedre?
  • Hjelp og motivasjon: Ved å ta skrittet med å søke hjelp og nå frem til helsepersonell som jobber med urinlekkasje, vet vi at situasjonen blir lettere. Det å få forståelse og aksept for at dette er et problem kan i seg selv gi en bedre hverdag.
  • Åpenhet og støtte i familien: Å skjule store problemer for sine nærmeste kan føre til at man isolerer seg fra dem. De nærmeste vil ofte vite at noe er galt, og det er bedre å si at man har et problem. Da gir man dem rundt seg sjansen til å ta hensyn og hjelpe til med tilrettelegging av hverdagen og gi støtte når man trenger det. 
  • Kartlegge og tilpasse hverdagen: Ved å kartlegge når problemene er mest uttalt og i hvilke situasjoner, kan man lettere gjøre tiltak. Når kommer lekkasjene og er det noe spesielt som utløser dem? Det kan finnes tiltak, medikamenter eller hjelpemidler som vil kunne bedre situasjonen. Helsepersonell vil kunne veilede og anbefale behandling.
Urinlekkasje og seksualitet

Plager fra urinveiene kan direkte eller indirekte ramme seksuallivet. Behovet for nærhet og kontakt er viktig. Engstelse for eksempel for vond lukt kan gjøre at den som lider av lekkasje setter opp en barriere mellom seg og sine nærmeste. Bare det å prate åpent om problemet i et parforhold kan senke denne barrieren. Det er ikke lett å være partner og ikke forstå hva din nærmeste går gjennom. Ved å ha en åpen kommunikasjon kan man unngå konflikter, både uttalte og uuttalte, noe som skaper rom for nærhet.