Hva gjør spesialisten?

Henvisingen blir vurdert av en spesialist. Spesialisten vurderer hvilke ytterligere undersøkelser som er nødvendige slik at de blir gjort når du kommer til konsultasjon. Etter konsultasjon vil du oftest tilbys såkalt konservativ behandling. Noen ganger er det behov for mer utredning som kan vise at det er behov for kirurgiske inngrep.

Alle pasienter må fylle ut en dagbok (eksempel) som skal tas med til konsultasjonen. I tillegg benyttes ulike scoringsskjema som det er viktig å fylle ut. Disse skjemaene blir sendt til deg i forkant av timen. 

Ved videre utredning er det ulike undersøkelser som kan være aktuelle:

 • Flowmetri
  Man tømmer blæra på et flowmeter (spesiallaget toalett) som registrerer trykket på strålen og hvor lang tid som brukes på å tømme blæra.
 • Måling av resturin
  Resturin i blæra måles gjennom å scanne på utsiden av magen med et ultralydapparat, eller sette inn et urinkateter og se hvor mye som er igjen i blæra etter vannlating.
 • Urinprøve
  Urinprøve tas i hovedsak for å utelukke urinveisinfeksjon. 
 • Gjennomgang av vannlatinsdagbok (drikke- og miksjonsliste) 
  Behandler går gjennom dagboken sammen med pasienten for å vurdere omfanget av lekkasjeproblemene.
 • Stresstest 
  Man får på seg en bleie, og blæra fylles med 300 ml vann. Deretter skal man hoste og hoppe for å se hvor stor lekkasjen fra blæra er under trykk fra buken.
 • Urodynamisk utredning 
  Ved urodynamisk undersøkelse måler man urinblæras innhold og trykk, samt følelse av fylning. Ett tynt kateter (plastrør) føres inn i urinblæra. I tillegg settes et kateter inn i endetarmen. Deretter fylles det sakte saltvann inn i blæra. De forskjellige målingene blir tatt gjennom disse katetrene med et spesialapparat.

Etter denne utredningen vurderer spesialisten på nytt om det er behov for ytterligere konservativ behandling eller om neste skritt i behandling er et inngrep.