Bekkenbunnstrening

Film om bekkenbunnstrening kan også ses på sidene om konservativ behandling for avføringslekkasje og urinlekkasje.

E-læringskurs om bekkenbunnstrening.Filminstruksjon utviklet av Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus, Helse Sør-Øst RHF. 

Filminstruksjoner i opptrening av bekkenbunn for menn. E-læringskurs i 4 deler utviklet av St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF.

Del 1. Introduksjon

Del 2. I stol

Del 3. Froskestilling

Del 4. Stående og liggende

Filminstruksjon om bekkenbunnen og bekkenbunnstrening etter svangerskap og fødsel. Utarbeidet av St. Olavs Hospital.

Det er utviklet flere applikasjoner til smarttelefoner for hjelp med bekkenbunnstrening. Et eksempel er appen Tät®. Appen er svensk og tilgjengelig på flere språk, kostnadsfritt. Les mer om disse programmene på tät.nu