Fødsel

Generelt etter fødsel, og spesielt etter flere fødsler, er det vanlig at man ser at bekkenbunnen synker. Spesielt kan man se at skillevegg mellom endetarm og skjede blir svakere, noe som kan medføre at deler av endetarmen kan bule inn i skjeden og gi ufrivillig avføringslekkasje.

Tversnitt av et kvinnelig underliv som viser med piler hvor livmor, tarm, blære, skjede og urinrør er plassert
Anatomisk illustrasjon av bekkenorganene hos kvinne.
Rift (ruptur) under fødsel

Skjedeåpningen og endetarmsåpningen ligger like ved hverandre (se illustrasjon over). Noen ganger kan det oppstå en rift (ruptur) under fødsel som kan innebære en skade på endetarmens lukkemuskler, en såkalt sfinkterruptur. I slike tilfeller er det viktig at skaden blir identifisert og klassifisert på riktig måte. Slik klassifiseres rifter i medisinske termer:

  • Grad III: Omfatter skade på perineum (området mellom skjedeinngangen og endetarmsåpningen), bekkenbunn, skjede og analsfinkter.
  • Grad IIIa: Mindre enn 50 prosent av eksterne sfinkter er skadet.
  • Grad IIIb: Mer enn 50 prosent av ytre eksterne sfinkter er skadet.
  • Grad IIIc: Skade som også omfatter interne sfinkter.
  • Grad IV: som Grad IIIc men i tillegg skade på anal/rectalslimhinne.

Problemer i etterkant av denne type skade kan være:

  • lekkasje av luft og/eller avføring
  • urinlekkasje
  • smerter i perineum
  • dyspareuni (smerter under samleie)

Ifølge medisinsk fødselsregister fødte i overkant av 53 000 kvinner barn i 2012. Av disse opplevde i underkant av 1000 å få alvorlig skade på lukkemuskelen. Man regner med at 1/3 av disse vil få plager med lekkasje på ett eller annet tidspunkt.

Støtteteknikk og forebygging av fødselsrift

Vi vet at det er større risiko for analinkontinens ved større rupturer, enn ved mindre. Korrekt håndtering av riften er også av betydning for risiko for analinkontinens. I Norge har vi i siden 2009 hatt fokus på støtteteknikk under siste del av fødsel. Dette er en teknikk hvor jordmor ser underlivet når barnet kommer ut, og kan med hendene sine støtte og holde på barnets hode og morens mellomkjøtt, for å unngå rift.

Resultatet av praksisen med støtteteknikk har vært at tallet på alvorlige rifter nesten er blitt halvert de siste årene. Finland er foregangsland på dette feltet. Bruken av støtteteknikk har gjort at Finland er det landet i Europa med lavest antall alvorlige rifter.

Bilde som viser hvoran man avlaster bekkenet under fødsel
De siste årene har bruken av såkalt støtteteknikk ved fødsel nesten halvert antall alvorlige rifter.

Det er altså mulig å redusere sannsynligheten for å få slike rifter. Den nasjonale veilederen i fødselshjelp anbefaler at det benyttes perineumstøtte og hodestøtte ved alle fødsler. For kvinner som skal føde kan dette være et tema som en kan snakke med jordmor om før fødselen. 

Trene bekkenbunnsmuskulaturen

Gjennom å trene bekkenmuskulaturen etter fødsel, uansett om man har fått en skade eller ikke, reduserer man, og kan også helt unngå å bli plaget av, avførings- og urinlekkasje. Lær mer om trening av bekkenbunnsmuskulaturen under konservativ behandling.

Dersom rifter er oppstått

Alle kvinner som har født bør få instruksjon i bekkenbunnstrening av fysioterapeut for å bedre muligheten til å unngå inkontinens. De som har gjennomgått perinealruptur grad 3 og 4 bør ved utreise få med seg informasjonsskriv om skaden, samt tilbys kontroll etter 6-12 måneder hos gynekolog. Dersom kvinnen har symptomer i form av analinkontinens, bør hun utredes videre samt henvises til behandling. Les mer om plager under graviditet og etter fødsel.