Brukerorganisasjoner

Pasient- og brukerorganisasjonene er interesseorganisasjoner som arbeider for personer med sykdom og nedsatt funksjonsevne. Under finner du en oversikt over aktuelle organisasjoner innenfor inkontinens og bekkenbunnsykdom.