Kirurgisk behandling

Dersom konservativ behandling er forsøkt og man ikke har lyktes i å bli bra, kan det være aktuelt med kirurgisk behandling. Andre ganger er symptomene og plagene så store at en velger å gå direkte til kirurgi. Det er viktig og sørge for at nyrefunksjonen ivaretas på en god måte ved problemer med å tømme ut urin. Dersom det er fare for at nyrene kan skades blir valg av behandling naturlig sett i sammenheng med dette, noe som er viktig for hvilken behandling som velges. 

Blokking

Blokking er et inngrep som gjøres dersom et område i urinrøret er trangt og skaper passasjehinder. Slik utvidelse av det trange området gjøres i lokalbedøvelse ved hjelp av et instrument som føres forbi og utvider/presser ut det trange partiet.

Intern urethrotomi

Inngrep som innebærer en spalting av forsnevringen i urinrøret. Ved å snitte i/åpne opp det trange området utvides det. Et kateter legges deretter midlertidig inn i urinrøret slik at det holdes åpent en stund til at det har grodd. 

Urethroplastikk

Dette inngrepet er ofte eneste måte å bli varig bra på ved plager med striktur. Urethroplastikk innebærer at det innsnevrede partiet av urinrøret fjernes, og det transplanteres slimhinne, f.eks. fra munnslimhinnen, som erstatning.

TUR-P

Dersom plager med å late vannet skyldes at prostatakjertelen klemmer inn mot urinrøret, kan deler av prostatavevet fjernes slik at det blir mer åpent og bedre plass for urinen. Dette kalles transurethral reseksjon av prostata (TUR-P). 

Sakral nervemodulering

Problemer med vannlatingen kan skyldes at nervesignalene er påvirket og at signaler til både blæremuskulatur, lukkemuskulatur og vannlatingssenter i hjernen, ikke fungerer slik de skal. I enkelte tilfeller kan det forsøkes å stimulere/modulere nervene nede i ryggen (sakral del) som blant annet styrer vannlatingen. Dette gjøres ved hjelp av en elektrode og en stimulator (pacemaker) som gir svake strømsignaler.

Urostomi

I noen tilfeller er problemene store og uttalte. I tillegg kan det være andre elementer som feks annen sykdom/livssituasjon som spiller inn på hvordan plagene best bør håndteres. Et inngrep om da kan være aktuelt er å få en urinavledning i form av en urostomi. De vil si til at urinen kommer ut via en åpning på magen, som kobles pose på.

Kontinent stomi

Noen ganger kan det lages et innvendig reservoar som man kan tappe med kateter gjennom en åpning på magen. En slik løsning hvor urinen ikke renner ut av seg selv, men må tømmes, kalles kontinent stomi.