Mestring

"Jeg lekker ikke så mye, men det kommer litt og litt. Jeg føler meg aldri ren, jeg føler at jeg lukter."
Kvinne, 28 år
Å leve med tømmingsvansker

Ufullstendig vannlating, å ikke få til å late vannet, eller å ha plager som følge av dette, kan påvirke hverdagsliv og livskvalitet. Behandling av tømmingsvansker medfører ofte endring av vaner og rutiner. Slike endringer i hverdagen kan være utfordrende å komme i gang med samt at det krever en egeninnsats for å greie å gjennomføre det. Imidlertid opplever de aller fleste at innsatsen de selv bidrar med gjør situasjonen lettere og målet må være å leve så normalt som mulig.

Hjelp og motivasjon

I noen tilfeller er det nødvendig å tømme blæren med kateter. Mange opplever en høy terskel for å starte med selvkateterisering. Det kan for eksempel bero på frykt for å skade, om det vil gjøre vondt og tilgjengelighet av utstyr. Det er derfor viktig å få god informasjon om hva det innebærer og opplæring slik at en er trygg på å utføre dette enten selv eller en får hjelp av andre.

Hos noen kan det være behov for andre tilpasninger, som for eksempel endring av toalettrutiner, regelmessig blæretømming med mer. Ved å ta kontakt med helsepersonell som jobber med slike tilstander vil en kunne få støtte og veiledning.

Pasientorganisasjoner som NOFUS (Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens) har mange medlemmer med ulike tilstander og tilbyr likemannskontakt. Likepersoner er ikke medisinske spesialister, men kan dele sin erfaring i å leve med sykdom og har ofte tips til løsninger på problemer som mange kan oppleve i hverdagen når de lever med en sykdom. Nofus har egen nettside med informasjon, opplysningstelefon, medlemsblad og arrangerer kurs. 

Åpenhet og støtte

Noen kan være bekymret for hva andre vil si, for eksempel partner, venner eller barna. Her må hver enkelt kjenne på hva en ønsker å dele. Ved å være åpen om situasjonen gir man dem rundt seg sjansen til å ta hensyn. Det vil føles trygt å ha mennesker rundt seg som kan støtte en når man trenger det. Barna vil lettere kunne forstå og unngår bekymring dersom de får informasjon.

Tid

Å tilpasse hverdagen til nye rutiner er en overgangsfase, hvor de nye rutinene vil kunne skape grunnlaget for å leve så normalt som mulig.

Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid ved toalettbesøk slik at en evner å få lagt til rette for så optimal tømming som mulig og at en er fokusert på selve vannlatingen. Det er ofte ikke snakk om mange minuttene, men denne tiden er av stor betydning for resultatet.