Normalfunksjon

Urinveienes oppbygging

Urinveiene består av nyrene, urinlederne, urinblære og urinrøret. Nyrene produserer urin, urinlederne leder urinen til blæra. Normalt skal vannlating skje viljestyrt. Det vil si at blæra lagrer urinen til vi bestemmer oss for å late vannet. Da trekker blæra seg sammen og lukkemusklene i urinrøret åpner seg slik at blæra kan tømmes.

Tversnitt av et kvinnelig underliv som viser med piler hvor livmor, tarm, blære, skjede og urinrør er plassert
Tverrsnitt av kvinnelig bekken
Tversnitt av et mannlig underliv som viser med piler hvor blære, tarm, blære, prostatakjertel og urinrør er plassert
Tverrsnitt av mannlig bekken
Nyrenes oppgaver

Hovedfunksjonen for nyrene er å rense blodet for avfallsstoffer. Nyrene er i tillegg med på å regulere vann-, salt- og syrebasebalansen. De produserer også hormonet erythropoietin (EPO) som stimulerer beinmargen til å produsere flere røde blodlegemer. I tillegg produseres hormonet renin som regulerer blodets volum og blodtrykket. 

Blæra og urinrørets funksjon

Hovedoppgaven til  blæra er å lagre urinen i samlefasen og trekke seg sammen når blæra skal tømmes – tømmingsfasen. Urinrørets hovedoppgave er å holde tett i samlefasen og åpne seg for å lede ut urinen når blæra skal tømme seg. Blæra er en hul muskelbeholder som består av flere lag muskulatur og kalles detrusor. I samlefasen er den ettergivelig slik at trykket i blæra skal være lavt. Sterk eller langvarig trykkstigning i samlefasen kan føre til at urin presses ut av urinrøret og gir lekkasje, eller at urin i verste fall presses opp til nyrene. Ei blære med vedvarende høyt trykk kan også gjøre at nyrene ikke får levert urin til blæra. Dermed kan urin samle seg i nyrebekkenet. På sikt kan dette føre til nyreskade. Det er derfor vikig å tømme blæra regelmessig.
I tømmefasen slapper urinrøret av mens detrusor trekker seg sammen slik at blæra blir fullstendig tømt. 

Normal vannlating

De fleste voksne har ca 4-7 vannlatinger i døgnet, forutsatt at man drikker ca 1500-2000 ml hver dag. Normalt vil blæra gi beskjed til hjernen om normal tissetrang når det er ca. 3 dl i blæra. Dersom man ikke går på toalettet da vil man etter hvert få stadig sterkere vannlatingstrang. Det anbefales at man tisser på volum mellom 2,5 dl og 4 dl. Under vannlating skal blæra trekke seg sammen og tømme seg mens lukkemusklene i urinrøret skal slappe av og holde seg åpne helt til blæra har tømt seg.

Urinlekkasje

Urinlekkasje oppstår når trykket i blæra blir høyere enn lukketrykket i urinrøret, slik at større eller mindre mengder urin lekker ut. Økt trykk i blæra kan skyldes at blæremuskelen trekker seg sammen eller at økt buktrykk trykker på blæra fra utsiden.