Midlertidige årsaker

idlertidige tilstander kan forårsake urininkontinens, og for å unngå et permanent problem bør de tas alvorlig og behandles så snart det lar seg gjøre.

Urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon kan irritere blæra og gi en hyppigere og sterkere trang til å late vannet. Dette hastverket kan føre til urinlekkasje og kan ofte være det eneste tegnet på en slik infeksjon. Flere tegn kan være smerter og svie ved vannlating og illeluktende urin. Det vil være gunstig å øke væskeinntaket for bedre gjennomskylling av urinveiene, samt sørge for at blæra tømmes komplett. Urinveisinfeksjon behandles med antibiotika. Mer informasjon om urinveisinfeksjon finnes på helsenorge.no

Medikamenter

Det finnes flere medikamenter som kan gi bivirkning i form av urinlekkasje og det kan derfor være nyttig å lese på bivirkningsprofilen til ulike medikamentene, for å kjenne til dette. Vanndrivende medikamenter som for eksempel Furosemid, øker produksjonen av urin og kan føre til raskere fylning av blæra. Urinlekkasje kan inntre som følge av dette. Andre medikamenter som antipsykotiske- og antidepressive legemidler kan også forårsake urininkontinens. 

Illustrasjonsfoto
Obstipasjon

Obstipasjon, det vil si forstoppelse for avføring, kan påvirke blærefunksjonen. Blære- og tarmfunksjonen har lik nerveforsyning fra sentralnervesystemet og problemer og symptomer på den ene funksjonen kan således også virke inn på den andre. Det er derfor viktig å tenke på at dersom en er plaget med obstipasjon bør dette behandles så godt som mulig for å kunne bedre symptomene fra blæra. For å unngå obstipasjon anbefales daglig aktivitet, rikelig væskeinntak og mer fiber i kosten i form av grove kornprodukter, frukt og grønnsaker. Mer informasjon om forstoppelse finner du på siden om tømmingsvansker for avføring og helsenorge.no

Overdrevet inntak av drikke

Anbefalt væskeinntak ligger et sted mellom 1,5–2 liter hver dag. Sterkt overdrevet inntak av vann og annen drikke kan føre til urinlekkasje siden kroppen må skille ut mye væske og dermed blir blæra raskere og oftere full.  Overdrevet inntak av vann kan også føre med seg andre bivirkninger, fordi vannet drar med seg saltstoffer ut av kroppen og man kan få ubalanse i disse saltene (hyponatremi). 

Nærbilde av væske som blir sjenket oppi et glass fra en grønn flaske
Illustrasjonsfoto