Tømmingsproblemer for urin

På disse sidene finner du informasjon om tømmingsproblemer for urin, urinretensjon. Her er informasjon om normal funksjon av vannlatingen, symptomer på tømmingsproblemer, utredning og behandling av slike plager.

Kanskje har du slike problemer selv, eller du kjenner noen som er rammet.

Illustrasjonsbilde av en kropp med utsnitt fra mage til lår med gjennomsiktig indre som viser plassering av urinblæren
Illustrasjon