Utredning

For å få best mulig hjelp for urininkontinens, må det gjennomføres en grundig utredning av vannlatingsproblemene dine. Utredningen tar sikte på å avdekke årsaken til lekkasjeplagene, og en grundig gjennomgang av sykehistorien din er essensiell.

Sentrale spørsmål i denne kartleggingen vil være:

  • Når og i hvilken sammenheng startet lekkasjene?
  • Hvor ofte og hvor mye lekker du?

Utredningen starter med at du kartlegger dine egne plager, før du bestiller time hos fastlegen. Om nødvendig sender fastlegen deg videre til en spesialist.

  1. Hva skal JEG gjøre?
  2. Hva gjør FASTLEGEN?
  3. Hva gjør SPESIALISTEN?