Behandling

"Oi! Jeg kjenner musklene i bekkenbunnen min! De har jeg ikke kjent på 20 år!"
Kvinne, 50 år, etter behandling med sakralnervestimulering

Etter utredning vil du og lege avgjøre hvilken behandling som er best for deg. I de aller fleste tilfeller vil en starte med konservativ behandling. Konservativ behandling har for mange god effekt og medfører liten risiko for bivirkninger og komplikasjoner. Konservativ behandling krever en aktiv egeninnsats og forløpet kan ofte strekke seg over tid. 

Dersom en ikke oppnår ønsket effekt med konservativ tilnærming vil det være aktuelt med kirurgisk behandling. Dette kan være ulike inngrep. Type inngrep vurderes ut ifra hvert enkelt tilfelle. De fleste som trenger inngrep for å bedre sine plager har også nytte av konservativ behandling i tillegg. Du kan lese mer om de ulike behandlingsalternativene på de påfølgende sidene.