Pågående forskning/ Innovasjonsprosjekt

På disse sidene finnes en nasjonal oversikt over pågående forskning og innovasjonsprosjekter. Oversikten er inndelt i fagområder og antall prosjekter vil naturlig variere. 

Dersom du har innspill til oversikten kan du henvende deg via mail til: nkib@unn.no

Snu mobilen på siden for å se hele tabellen.

PROSJEKTNAVNTYPE STUDIEPROSJEKTLEDER/E-POSTREGIONSTARTDATO
     
     
     
PROSJEKTNAVNTYPE STUDIEPROSJEKTLEDER/E-POSTREGION
Anal incontinence in women, prevalence and risk factors.  

Siv Mørkved/
siv.morkved@ntnu.no

HM
Effekt av rektoceleoperasjon 12 måneder postoperativt, og forekomst av analinkontinens blant pasienter med rektocele. Matilde Risopatron Berg/ m_risopatron@yahoo.esHSØ
FiTMAI6 – First Time Mothers and Anal Incontinence six years after first delivery. Hege Hølmo Johannessen/ 
Hege.Holmo.Johannessen@so-hf.no
 
Anal sfinkterskade og livskvalitet Ann-Karin Valle/ 
annkarin.valle@hioa.no 
HSØ
Perineumstudien, delstudie 4: Forekomst av anal- og urininkontinens hos gravde ved uke 17-20 (prospektiv studie, spørreskjema) og endringer etter fødsel av inkotinensplager og livskvalitet. Katariina Laine/ 
uxlely@ous-hf.no 
HSØ
PROSJEKTNAVNTYPE STUDIEPROSJEKTLEDER/E-POSTREGION
Multicenter study  on Vaginal mesh in apical prolapse surgery: Nordic Transvaginal Mesh group – 5 years follow up.  Marie Ellstrøm Engh/
m.e.e@medisin.uio.no
HSØ
Fødselsrelatert urininkontinens og vaginalt prolaps (FRURIPRO).  Finn Egil Skjeldestad/
finn.egil.skjeldestad@unn.no 
HN
Fremfall under graviditet og postpartum  symptomer av prolaps under graviditet.  Cathrine Reimers/
cathrine.reimers@ahus.no
HSØ
Pelvic Floor Exercise Before Surgery in Women With Pelvic Organ Prolapse (CONTRAPOP).RCTIngrid Volløyhaug/
ingrid.volloyhaug@ntnu.no
HM
PROSJEKTNAVNTYPE STUDIEPROSJEKTLEDER/E-POSTREGION
Watch and wait – ved komplett klinisk respons etter neoadjuvant stråling for endetarmskreft. Hartwig Kørner/
hartwig.korner@kir.uib.no
HV
Exercise training in rectal cancer patients. RCTSigne Nilssen Stafne/
signe.n.stafne@ntnu.no
HM
PROSJEKTNAVNTYPE STUDIEPROSJEKTLEDER/E-POSTREGION
Alvorlighetsgrad av vannlatingsplager (LUTS) og dens assosiasjoner med mannlig seksualfunksjon, metabolsk, hormonell og inflammatoriske parametere – en pilotstudie. PilotFlorin Vasile Hopland NechitaHV
Pelvic floor muscle function, vaginal symptoms and symptoms of sexual dysfunction in first time mothers: a cohort and a randomised controlled trial. Cohort/
RCT
Merete Kolberg/
merete.kolberg@gmail.com 
HSØ
Seksuelle problemer og holdninger til spørsmål omkring seksuell helse hos pasienter i poliklinikken.PasientpopulasjonRisa Lonnee-Hoffmann/
risa.lonnee-hoffmann@ntnu.no
HM
Prosjektnavn Type studie Prosjektleder/e-post Region
Kroniske bekkensmerter hos kvinner – konservativ tverrfaglig behandling i gruppe sammenlignet med standard behandling. RCT pal.oian@unn.no HN
Experiences of body and sense of self in women with chronic pelvic pain treated with Norwegian Psychomotor Physiotherapy. Catherine Boge-Olsnes/ chathrine.boge-olsnes@uit.no HN
Kroniske bekkensmerter – forekomst og prediktorer (HUNT4) Cohort Cecilie Hagemann/ cecilie.hagemann@ntnu.no HM
 
PROSJEKTNAVNTYPE STUDIEPROSJEKTLEDER/E-POSTREGION
Tverrfaglig behandling av vulvodynia (VULVADYN).RCTBerit Schei/
berit.schei@ntnu.no
HM
The role of genetics in pelvic floor disorders – the HUNT study. Signe Nilssen Stafne/
signe.n.stafne@ntnu.no
HM
AP-GELP-studien. Ny behandlingsstudie ved genital erosiv lichen planus.RCTKristin Skullerud/
kristin.skullerud@ous-hf.no
HSØ
PROSJEKTNAVNTYPE STUDIEPROSJEKTLEDER/E-POSTREGION
Virkeevne og sikkerhet av vaginalring med progestin og aromatasehemmer for behandling av endometriose. Mette Haase/
mette.haase.moen@stolav.no  
HM
Diagnostikk og behandling ved endometriose. Jone Trovik/
jone.trovik@helse-bergen.no 
HV
Blodig alvor- tverrfaglig gruppebasert behandling av endometrioseplager.RCTMerete Kolberg Tennfjord/
Marie Ellström Engh
merete.kolberg@gmail.com 
HSØ
ENDO – Bowel ENDOmetriosis; Evaluation of Diagnostics and Quality of Life.CohortKristine Aas-Eng/
krimee@ous-hf.no
HSØ

 

PROSJEKTNAVNTYPE STUDIEPROSJEKTLEDER/E-POSTREGION
MRI av perianale fistler og abcesser. Anne Negård/
anne.negard@medisin.uio.no 
HSØ
Gynekologiske fistler; forekomst og operasjonsmetoder; retrospektiv sykehuskohort Norge 2008-2014.CohortJone Trovik/
jone.trovik@helse-bergen.no 
HV
Gynekologiske fistler etter kirurgi og/eller bestråling, retrospektiv analyse av pasienter undersøkt/behandlet ved KK, HUS; NBTGF. Jone Trovik/
jone.trovik@helse-bergen.no
HV
Kateterbehandling ved urinveisfistler hos kvinner; en retrospektiv kohortstudie fra NBTGF.CohortJone Trovik/
jone.trovik@helse-bergen.no
HV
Gynekologiske fistler etter betennelsestilstander. Jone Trovik/
jone.trovik@helse-bergen.no
HV

 

PROSJEKTNAVNTYPE STUDIEPROSJEKTLEDER/E-POSTREGION
Can Nepalese Women Perform Pelvic Floor Muscle Exercise in their Regular Lifestyle: A Feasibility Study.Feasibility StudyBritt Stuge/
britt.stuge@medisin.uio.no
HSØ

 

PROSJEKTNAVNTYPE STUDIEPROSJEKTLEDER/E-POSTREGION
Translation and validation of two questionnaires regarding sexual function in men (IIEF) and women (PISQ-IR) with pelvic floor dysfunctions. Susan Saga/
signe.n.stafne@ntnu.no
HSØ

 

PROSJEKTNAVNTYPE STUDIEPROSJEKTLEDER/E-POSTREGION
Ureterskader etter gynekologisk kirurgi, retrospektiv sykehuskohort 2006-2016. Jone Trovik/
jone.trovik@helse-bergen.no 
HV
Kroppslige, sosiale og strukturelle implikasjoner av å leve med inkontinens: Et kvalitativ studie blant kvinner i rurale Etiopia. Astrid Blystad/
astrid.blystad@uib.no
HV
Prevalens av UI, AI og POP blant kvinner i Nepal.CohortUnni Syversen/
unni.syversen@ntnu.no
HM
Hvorfor vente et år på å starte utredning og behandling av kvinner med bekkenbunnsdysfunksjoner etter fødsel?TjenesteinnovasjonLotte Lindstrøm Eliassen/
lotte.lindstrom.eliassen@unn.no
HN